Skip directly to content

Over (het belang van) experts en expertise

on Sun, 01/31/2016 - 10:04

Expertise en experts zijn erg belangrijk. Niettegenstaande het feit dat de autoriteit van experts in onze West-Europese samenlevingen is afgenomen, oefenen experts er nog steeds een grote invloed op uit. Overigens, wie er de vakliteratuur op naleest, zal vaststellen dat het niet de expertise zelf is die in vraag wordt gesteld, maar wel de sociale en politieke macht, de sociale controle en de morele oordelen die er soms aan gekoppeld worden. Niettemin, de maatschappij wordt almaar complexer en dus neemt het belang van experts nog toe.

Het belang van symboliek in communicatie

on Sat, 10/03/2015 - 19:59

Het belang van symbolen wordt, naar mijn gevoel, in communicatie onderschat. Wat zijn symbolen? Een symbool heeft een representatie en een betekenis. Over sommige symbolen spreken gebruikers de betekenis af. Tegelijk kan hetzelfde symbool door verschillende groepen gebruikers een andere betekenis worden toegedicht.

Adriaan Van Dis: “Sociale media zijn de emancipatie van de opinie”.

on Sat, 06/06/2015 - 09:24

In DS Weekblad van vandaag heeft de Nederlandse wereldburger-auteur Adriaan Van Dis het over sociale media: “(…) de onderbuik heeft een stem gekregen. We beleven de democratisering van de opinie. Of noem het: de emancipatie van de opinie. De tijd is voorbij dat alleen de dames en heren van het parlement of journalisten een mening mogen formuleren. Nu maar hopen dat de gebruikers van sociale media inzien dat alleen schelden geen zin heeft. De zogenaamde massa zal uit haar modder ook goud moeten maken. Een lange weg, en voor de elite akelig om mee geconfronteerd te worden.

Korte bespreking van het boek op 3 juni in Kanaal Z-Healthcare

Interview op 15 mei op ZorgAndersTV

De Specialist - april 2015: "Zorginstellingen behandelen communicatie te vaak stiefmoederlijk".

Nieuw boek 'Communicatie in en door zorgorganisaties' gelanceerd op symposium

on Mon, 11/10/2014 - 11:57

Keynote speaker Marc Michils over "Een man op de maan"

Het symposium op 2 april in UZA, waar het nieuwe boek werd voorgesteld, werd druk bijgewoond.